NAUDINGA INFORMACIJA

NAUDINGA INFORMACIJA

Noriu pastatyti tvorą. Nuo ko pradėti?

Pirmiausia pagalvokite kokias funkcijas tvora turėtų atlikti: užtikrinti privatumą, apsaugoti valdas, puošti sklypą ar pan.  Nuo to priklauso tvoros uždarumas, aukštis, medžiagų, iš ko bus pagaminta tvora, pasirinkimas. Pasirūpinkite, kad būtų  pažymėtos Jūsų sklypo ribos (matininko sukalti stulpeliai).

Apsispręskite kiek pinigų galite tam skirti: žinodami preliminarią pinigų sumą galime patarti iš kokių medžiagų gaminti tvorą, pvz. pageidaujant uždaresnės tvoros galima ją gaminti iš cinkuotų ar aliuminio profilių arba, jei tai yra per brangu, galima rinktis pigesnę, medinę tvorą. Šiame etape galime paskaičiuoti  preliminarią sąmatą. Visus kitus niuansus, sužinosite atvykę pas mus.

Ar būtinai tvorai reikia pamato?

Pamatas yra būtinas tik tais atvejais, kai tarp sklypų yra žymus aukščio skirtumas ir reikia, kad pamatas sulaikytų žemes. Kartais paprasto pamatėlio gali ir neužtekti – tada reikia daryti atraminę sienelę. Visais kitais atvejais pamatas nėra būtinas. Bet galime pasiūlyti tarp stulpelių sumontuoti bortelius-sąramas arba sudėti vejinius bortelius. Atrodys tvarkingai, bet bus gerokai pigiau nei betonuoti pamatą.

 

Ką reikia žinoti tveriant tvora?

Remiantis statybos techninio reglamentu STR 1.01.07:2010, tvoros yra priskiriamos prie nesudėtingų statinių.  Pagrindiniai reikalavimai  yra pateikiami  STR 1.01.07:2010.„Nesudėtingi statiniai“ 2 priedo 2 lentelės 3, 4 ir 5 punktuose:

Eil. Nr. Inžineriniai statiniai I grupė II grupė Pastabos
3. Įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai): 1)
3.1. aukštis ≥ 1 m, ≤ 2 m +
3.2. aukštis > 2 m, ≤ 5 m

aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.

+
4. Atraminės sienutės: 2)
4.1. aukštis ≥ 0,2 m, ≤ 1 m +
4.2. aukštis > 1 m, ≤ 2 m +
5. Įvairios užtvaros ant atraminių sienučių: 3)7)
5.1. 3.1 ir 4.1 punktuose nurodytų parametrų +
5.2. 3.2 ir 4.2 punktuose nurodytų parametrų +

 

1) aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienutės; šiuo atveju taikomos lentelės 5 punkto nuostatos

3) atraminės sienutės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienutės viršaus;

7) jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės.

Kada reikalingas kaimynų sutikimas?

Gretimų žemės sklypų savininkų rašytiniai sutikimai, yra reikalingi statant tvorą (užtvarą):

  • ant sklypo ribos (konstrukcijoms peržengiant sklypo ribą);
  • prie sklypo ribos (arčiau kaip 1m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos):
    • jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 %bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330ir (<) 300);
    • jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25% bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą metamas šešėlis nukreiptas rytų kryptimi (tarp 30ir 900) ar vakarų (tarp 270ir 3300) kryptimis.

Pastaba. Užtvaros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo nutekėti. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, gavęs savininko sutikimą raštu, {rengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

Ar reikia tvorai specialios priežiūros?

Taip, priklauso iš ko tvora yra pagaminta. Medines tvoras praėjus keleriems metams būtinai reikės nušveisti,  naujai impregnuoti ir perdažyti. Be to, nepamirškite, kad medis yra gyvas ir veikiamas lietaus bei temperatūrų skirtumo,  kraiposi. Paprastas, necinkuotas metalines tvoras po tam tikro laiko reikės nušveisti ir perdažyti.  Mūsų gaminamoms tvoroms iš aliuminio profilių, iš cinkuotų dažytų lankstinių reikalinga minimali priežiūra: jų nereikia dažyti ar  perdažyti, bet  kartas nuo karto nuvalyti ir nuplauti reikėtų.

Ar tvora gali būti tik standartinių aukščių ir pločių?

Ne, mes pagaminsime ir sumontuosime tokią tvorą, kokios reikės būtent jums: su peraukštėjimais, tokio aukščio, kokio galbūt jau yra pas jus sumūryti stulpai ir pan. Tačiau visais atvejais yra tam tikrų rekomendacijų, į kurias būtina atsižvelgti. Todėl prieš pradėdami darbus, paskambinkite mums pasitarti, kad nepadarytumėte klaidų, kurios gali sumažinti pasirinkimą ar iškelti tvoros kainą.

Kiek kainuoja tvora 6 arų sklypui?

Deja, bet į šį klausimą, atsakymo iš karto neišgirsite. Ir ne dėl to, kad mes jo pasakyti nenorime, bet yra per daug dedamųjų: kokie stulpeliai, kokio aukščio tvora, uždaresnė ar atviresnė, ar reikalingas pamatas, kokie tinkami ir pageidaujami vartai ir t.t. Kiekvienam atskirai suskaičiuosime sąmatą ir pranešime kainą… Nepamirškite, kad gali būti įvairių tvoros variantų ir drauge galėsime rasti jums tinkamiausią sprendimą.

 

Ar galima iš tų pačių profilių pagaminti ir balkono turėklus?

Taip, galima. Vaizdas bus vientisas ir derės tarpusavyje. Tačiau galima pritaikyti ir kitokio dizaino balkonų turėklus.

Kokius montavimo darbus atliekate?

Įmonė atlieka šiuos darbus: subetonuoja metalinius stulpelius arba betoninius blokelius, sumontuoja tvoros elementus, vartus, vartelius,  padaro vartų pamatą, įrengia automatiką, elektromagnetinį vartelių valdymą, sumontuoja balkonų, lauko laiptų, terasų turėklus.

Kokie yra įstatymai tvoros statybai?

Griežtų norminių aktų tvoroms nėra, tačiau visi reikalavimai tvoroms yra susiję su jų aukščiu, kiaurymių plotu ir medžiagų naudojimu. Svarbiausia yra paisyti sklypo ribų ir neišsikišti į kaimyno pusę. Tvorų  statybą reglamentuoja Statybos techninis reglamentas.

Kokie yra medžių ir krūmų sodinimo atstumai?

Medžių ir krūmų sodinimo atstumai yra nusakyti statybos techniniame reglamente „Gyvenamieji pastatai“.

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

  • krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
  • žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
  • kitų medžių – 3 m;
  • formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

Kodėl skiriasi  skirtingų gamintojų sąmatos už panašią tvorą?

Viskas priklauso nuo to iš kokių medžiagų ir kaip gaminama tvora, vartai, varteliai, kokie yra parenkami tvirtinimo elementai ir ar viskas įskaičiuota į sąmatą. Pvz. vartų rėmas gali būti tik gruntuotas, gruntuotas ir dažytas rankomis, cinkuotas, dažytas milteliniu būdu, pagamintas iš juodo metalo ar aliuminio, naudojant stambesnius ar plonesnius profilius -skiriasi ne tik išorinis vaizdas, bet ir tvirtumas bei ilgaamžiškumas. Kalbant apie horizontalias tvoras iš cinkuoto plieno profilių, laikantieji loveliai gali būti tiesiog sulankstyti iš tos pačios skardos arba pagaminti iš storesnės 1mm cinkuotos ir milteliniu būdu nudažytos skardos. Tas pats liečia ir stulpelius –  paprasti metaliniai rankomis dažyti stulpeliai tarnaus trumpiau nei metaliniai cinkuoti ar  aliuminio stulpeliai, dažyti milteliniu būdu. Dažniausiai siūlome patikimiausią variantą, bet  Jūsų teisė rinktis…

Ar labai svarbu kokie tvoros stulpeliai?

Taip, šitoje vietoje siūlytume labai netaupyti, nes tvoros užpildą pakeisti galėsite gan nesunkiai, bet jei stulpeliai bus netinkami, nelaikys arba pradės rūdyti, problemų neišvengsite.